מקורות האנרגיה העומדים לרשות האדם.

 

עבודת בית – בזוגות.

 

העבודה תהיה משולבת עבודה עצמאית ועבודת סיכום בצוות. מודפסת בוורד.

 

שלב 1.   סיכום על מקורות האנרגיה העומדים לרשותנו . עבודה עצמאית

 

מהם מקורות האנרגיה העומדים לרשות האדם?

הגדר בקצרה מהו כל מקור. האם הוא מתכלה או לא?

 

שלב 2. הרחבה על מקור אנרגיה אחד. עבודה עצמאית

 

כל אחד מבני הזוג יסכם על אחד ממקורות האנרגיה על פי הקריטריונים הבאים:[

 1. מהו מקור האנרגיה?
 2. האם הוא מקור אנרגיה מתכלה? מדוע נחשב כך?
 3. מה יתרונות בשימושו?
 4. מה החסרונות בשימושו.
 5. היבט כלכלי: מה העלויות  מבחינת הסביבה,
 6. השפעת השימוש במקור זה על הבריאות.?
 7. האם קשה לנצל את המקור ליצירת אנרגיה?
 8. האם קיימות טכנולוגיות המורידות את העלות?
 9. היבט מדעי טכנולוגי: כיצד מנוצל המשאב הזה ליצירת אנרגיה? בחר במערכת אחת ותאר כיצד היא פועלת,
 10. מהי שרשרת גלגולי האנרגיה של המערכת?  סרטט את המערכת ו/או הוסף תמונה מתאימה מהאתר.
 11. מה ההיסטוריה של מקור האנרגיה הנבחר? מי גילה,מתי ובאיזה נסיבות?
 12. היכן מפיקים אותו?

 

שלב 3. עבודת צוות.

 

הכינו טבלה משווה בין 2 מקורות האנרגיה שעליהם סיכמתם.

 

 

מקורות: 

http://stwww.weizmann.ac.il/energy/EnergySources/Fsource1.htm

http://space.ort.org.il/aviv/    בתוך "קורסי אורט אביב" – בחר מקורות אנרגיה.

 

 

 

עבודה מהנה

נורית