תחנת הכוח – איך זה עובד?

 

 

 

כנס לאתר של מט"ח:

 

http://science.cet.ac.il/science/electricity/station/home.asp?nID=1

 

שלב א' – חלקי תחנת הכוח

עבור על חלקי תחנת הכוח הפועלת על פחם.

 

סכם במחברתך :

מה תפקיד כל אחד מחלקי תחנת הכוח:

 


שלב ב' – מקורות האנרגיה

 

כנס ל – "מקורות האנרגיה" שבראש הדף "מתח גבוה".

 

מהם מקורות האנרגיה להפקת חשמל?

 

רשמו את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהמקורות.

 

העתק את הטבלה והשלם את הנתונים:

מקורות האנרגיה

יתרונות

חסרונות

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב ג'  - חוסכים בחשמל

 

 כנס ל" צריכה חכמה".

 

ענה במחברתך:

 

אלו קבוצות של צרכני חשמל קיימות?

תן דוגמה לכל אחת מהקבוצות.

הבא 3 דוגמאות לדרכים בהן ניתן לחסוך חשמל .(לצריכה "חכמה")

 

 לסיכום

 

כנס ל"שאלון" שבצד הימני של העמוד (בתוך "מקורות אנרגיה".

ענה על שאלון 1  - 2.

על כמה שאלות ענית נכון?

 

 

 

עבודה פוריה

 

 

 

 

נורית ליפשיץ