מכשירי חשמל כמערכת טכנולוגית.

 

 

שם הפעילות:"מעגל חשמלי במכשירי חשמל".

 

כנס לאתר: http://circuit.cet.ac.il/act6.aspx

 

בצע את כל הפעילות.

ענה על השאלות בדרך.

בסיום עבור על "בחנו את עצמכם".

 

לסיכום ענו במחברת:

 

1.     מהם החלקים של המערכת הטכנולוגית?

2.     רשום לגבי הקומקום כמערכת הטכנולוגית:

       מהי מטרתו

      מהו הקלט?

      מהו הפלט?

      מהם מרכיביו על מנת שיפעל?

 

3.     חזור על שאלה 2 לגבי מנורת קיר.

 

 

 

עבודה פוריה

 

 

 

 

 

נורית ליפשיץ