המעגל החשמלי 

 

שם הפעילות:   מוליך או מבודד מתוך אתר מט"ח.

 

כנס לאתר: http://circuit.cet.ac.il/act3.aspx

(דאג לפתוח חלון חדש,  על מנת שדף ההנחיה ימשיך להופיע בשורת החלונות.)

 

עבור על הפעילות.

בסוף הפעילות עבור ל"בחנו את עצמכם". על כמה שאלות עניתם נכון?

 

לסיכום ענה במחברתך:

 

1.     הגדר:  מהו מוליך

          מהו מבודד?

2.     רשום אלו חומרים מהרשימה המופיעה בפעילות הם מוליכים?

3.     הוסף עוד שני חומרים מוליכים.

4.     מה המשותף לכל החומרים המוליכים?

5.     מדוע ידית המברג עשויה מפלסטיק?

 

 

עבודה פוריה

 

 

 

 

 

 

 

 

נורית ליפשיץ