המעגל  החשמלי

 

 

הפעילות: "מרכיבים מעגל חשמלי  פשוט"

מתוך אתר מט"ח.

 

כנס לאתר : http://circuit.cet.ac.il/act1.aspx

(לחץ על כפתור ימני – ופתח בחלון חדש, כך שיישארו שני החלונות על הסרגל, כדי שתוכל לעבור מחלון לחלון)

עבור על כל הפעילות שבאתר. 

לכשתגיע לסוף הפעילות, עבור על "בחנו את עצמכם".

על כמה תשובות עניתם נכון?

 

לסיכום

 

ענו במחברתכם: (לא לשכוח לרשום כותרת!!! שם הפעילות)

 

1.     מהם המרכיבים של המעגל החשמלי?

2.     כדי שיעבור זרם חשמלי במעגל יש לדאוג לכך ש: 

3.     תפקיד המתג הוא:

4.     כדי שיעבור זרם במעגל עם נורה, יש לחבר את הנורה באופן הבא: הדק אחד של המוליך יגע בנורה ב:                                           והמוליך השני יגע בנורה ב:

5.     שרטט מעגל הכולל:  מוליכים,  שתי נורות, מקור זרם (סוללה), מתג.  (העזר בסימנים המוסכמים לשרטוט!)

 

 

עבודה פוריה

 

 

 

נורית ליפשיץ