המעגל החשמלי 

 

שם הפעילות:   מרכיבים פעמון חשמלי - האלקטרומגנט.

כנסו לאתר:  http://circuit.cet.ac.il/act5.aspx

עברו על כל הפעילות.

לימדו כיצד עובד האלקטרומגנט.

כיצד עובד פעמון חשמלי על עקרון האלקטרומגנט.

ענו על השאלות שבדרך ובידקו את עצמכם.

עברו על "בחנו את עצמכם". על כמה שאלות עניתם נכון?

 

 

לסיכום ענו במחברת:

1.    מאיזה חומר יהיה בנוי המוט שיפעיל את הפעמון?

2.    הסבר את עקרון הפעולה של האלקטרומגנט.

3.    הסבר את השלבים להרכבת  הפעמון החשמלי.

4.    כיצד עקרון האלקטרומגנט עובד בפעמון?

5.    מה תפקיד המתג בפעמון החשמלי?

 

 

עבודה פוריה

 

 

 

 

 

נורית ליפשיץ