ארגון המערכת החיה בסביבתה – המדרג בטבע

 

1.      אטום – חלקיק הבונה את היסוד.

2.      מולקולה – מספר אטומים הקשורים קשר כימי.

3.      אברון – מרכיב בתא. בעל מבנה ותפקיד מסוים מוקף בקרום.

4.      תאיחידת החיים העצמאית הקטנה ביותר. מצויה בכל יצור חי.

·        יצורים חד תאיים – יצורים אשר כל גופם בנוי מתא אחד.

·        מושבת תאים -  יצורים שגופם בנוי ממספר תאים שהתאגדו, אולם אין תלות בין תא אחד לשני.

·        יצורים רב תאיים – יצורים אשר גופן בנוי ממספר רב של תאים, בעלי צורות שונות ותפקידים שונים (המשך בסעיף 5)

5.      רקמה – קבוצת תאים בעלי צורה אופיינית הממלאים ביחד תפקיד מסוים. סוגי רקמות: רקמת שריר, רקמת שומן, רקמת אפותל, רקמת דם ועוד.

6.      איבר – מספר רקמות הבונות איבר בעל תפקיד מסוים תוך שיתוף פעולה בין הרקמות. למשל: רגל בנויה מרקמת עור, רקמת שריר, רקמת דם, רקמת עצב, רקמת עצם ועוד.

7.      מערכת – מורכבת ממספר איברים שיחד מאפשרים קיום תפקיד. למשל: מערכת הדם, מערכת הנשימה.

8.      יצורים רב תאיים – בנוי ממערכות רבות המאפשרות יחדיו את קיומו.

9.      אוכלוסיה – קבוצת יצורים מסוג מסוים.

10.  מערכת אקולוגית – אוכלוסיות שונות של בעלי חיים וצמחים הנמצאים ביחסי גומלין בינן לבין עצמם, ביניהן ועם סביבתן.

11.  ביוספרה – כלל המערכות האקולוגיות אשר על פני כדור הארץ.

 

 

 

התפתחות היצורים וארגון היצורים החיים.

ההבדל בין יצורים חד-תאיים לרב-תאיים ולמושבות.

 

 

יצור חד-תאי

מושבת תאים

יצור רב-תאי

מספר התאים

תא אחד.

מושבה של חד תאיים

תאים רבים.

תפקיד התאים

מבצע את כל פעולות החיים.

כל תא מבצע את כל פעולות החיים.

לכל קבוצה של תאים יש תפקיד שונה. לכל קבוצת תאים עם אותה המומחיות ואותה הצורה קוראים רקמה.

תלות

אינו תלוי בתאים אחרים.

אינו תלוי בתאים אחרים

שיתוף פעולה בין הרקמות מאפשר חיים.

סביבת החיים

אך ורק בסביבה מימית

רק בסביבה מימית

מסוגל לחיות גם בסביבה יבשה.

יעילות

אין לא התמחות ולכן לא יעיל.

חסר התמחות, אך החיים בקבוצה מקנים הגנה, תזונה ורביה יעילים יותר.

יעילים יותר מחד-תאיים.

חילוף החומרים

נעשה דרך קרום התא.

דרך קרום התא, במנגנונים פשוטים, ללא מערכת הובלה.

מערכות הובלה מיוחדת מבצעות את חילופי החומרים של התאים.

רבייה

מהירה. חלוקת התא לשניים.

קצב ריבוי מהיר, חלוקת התא לשניים.

איטית.

עצמאות התאים

יצור עצמאי, לא תלוי ביצורים אחרים.

התאים חיים בשיתוף, אך ללא תלות האחד בשני. אם נפריד תא אחד, הוא ימשיך להתרבות וליצור מושבה חדשה.

בין התאים יש מערכת תיווך.

דוגמאות

אמבות

כדורון,

בן-אדם, כלב, חתול...